Skelbimai

Stebėkite 22 Akmenės rajono savivaldybės tarybos posėdį Stebėkite 22 Savivaldybės tarybos posėdį 2021 vasario 26 Daugiau informacijos Kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimo konkursui Akmenės rajono savivaldybės administracija kviečia neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi vykdytojus teikti paraiškas 2021 metų Akmenės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi projektų finansavimo konkursui. 2021 vasario 26 Daugiau informacijos Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas Užimtumo tarnyba paskelbė vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų atrankos konkursą. Projektų tikslas - steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą. Paraiškos priimamos iki š. m. kovo 23 d. 2021 vasario 25 Daugiau informacijos „Europos socialinio fondo agentūra“ kviečia teikti paraiškas „Europos socialinio fondo agentūra“ kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“. Priemonės tikslas - plėtojant socialinės integracijos paslaugas didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. Paraiškos priimamos iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 2021 vasario 25 Daugiau informacijos Kviečiame atsakyti į trumpą anketą Kviečiame atsakyti į trumpą anketą 2021 vasario 25 Daugiau informacijos Vilniaus universiteto mokslininkų atliekamas tyrimas Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto mokslininkų atliekamame suaugusių Lietuvos gyventojų žinių apie jonizuojančiąją spinduliuotę bei požiūrio į dėl jos taikymo kylančią riziką sveikatai tyrime. 2021 vasario 24 Daugiau informacijos Organizuojami Gumbakių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai GUMBAKIŲ SENIŪNAITIJOS (Gumbakių, Biliūniškių, Čiuinių, Pagojų, Krioklių Vegerių, Zubrių kaimų) GYVENTOJŲ DĖMESIUI! 2021 vasario 22 Daugiau informacijos Visuomenė kviečiama į diskusiją apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą Visuomenė kviečiama į diskusiją apie neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą 2021 vasario 22 Daugiau informacijos Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinis kompensavimas Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinis kompensavimas 2021 vasario 19 Daugiau informacijos Vykdomas konkursas „Saugiausia savivaldybė“ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos siekdamas skatinti savivaldybes prisidėti prie gaisrinės saugos problemų sprendimo, gaisrinės saugos kultūros puoselėjimo, motyvuoti asmenis populiarinti pilietiškumo pavyzdžius ir savanorišką veiklą gaisrinės saugos srityje, organizuoja konkursą „Saugiausia savivaldybė“. 2021 vasario 18 Daugiau informacijos Iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ ieško savanorių Iniciatyva yra skirta padėti moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu – prie iniciatyvos kviečiami jungtis visi Lietuvos piliečiai nuo 16 metų ir taip padėti jaunajai Lietuvos kartai susidoroti su iškilusiais mokslo sunkumais. Savanoriai padės mokiniams prisijungti prie sistemų, atlikti namų darbus, teiks emocinę pagalbą. Minimali savanorystės trukmė yra 2 mėnesiai ir bent 4 valandos per savaitę. 2021 vasario 18 Daugiau informacijos Profilaktiškai tikrinkitės dėl COVID-19 ligos nemokamai! Profilaktiškai tikrinkitės dėl COVID-19 ligos nemokamai! 2021 vasario 18 Daugiau informacijos
Atgal