Kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programa

 

Eil. Nr.

 

Teisė aktai

Formos pildymui

 

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos buvo priimamos iki 2023 m. kovo 20 d. 17.00 val.  

1.

Programa

2021-06-28 Nr. T-169

 
2.

Projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas

2022-04-25 T-98  
3.

Nuostatai

2021-11-24 Nr. A-601

Pakeitimas 2023-02-17 Nr. A-76

 
4.

Darbo reglamentas

2023-03-23 Nr. A-192

 

5.

Paraiška

 

Paraiškos forma

6.

Paraiškų vertinimo komisija

2023-03-23 Nr. A-192

 

7.

Lėšų paskirstymas

2023-05-10 Nr. A-286

 

8.

Nefinansuojamos paraiškos

   

9.

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   
 

Sutartis

  Sutarties forma
 

Sąmata

 

Programos sąmata

 

Paraiška gauti lėšas

 

Paraiška gauti lėšas (forma BFP-16)

 

Patikslinta išlaidų sąmata (jeigu reikia tikslinti)

   

10.

Ataskaitos formos:

   
  Forma F2;   Ataskaitos forma F2
  Lėšų panaudojimo suvestinė  

Lėšų panaudojimo  suvestinė

  Programos projekto veikos ataskaita  

Programos projekto veikos ataskaitos forma

11.

 Suvestinė ataskaita

  Suvestinė ataskaita
Atgal