Kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programa

 

Eil. Nr.

 

Teisė aktai

Formos pildymui

 

Kvietimas teikti paraiškas

Kviečiame kaimo bendruomenes teikti paraiškas

            Paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 20 d. 17.00 val.

 

1.

Programa

2021-06-28 Nr. T-169

 
2.

Projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas

2022-04-25 T-98  
3.

Nuostatai

2021-11-24 Nr. A-601
Pakeitimas 2023-02-17 Nr. A-76:
pakeitimas 2024-03-05 Nr. A-154

 
4.

Darbo reglamentas

2023-03-23 Nr. A-192
pakeitimas 2024-03-05 Nr. A-153

 

5.

Paraiška

 

Paraiškos forma

6.

Paraiškų vertinimo komisija

2023-03-23 Nr. A-192

 

7.

Lėšų paskirstymas

2023-05-10 Nr. A-286

 

8.

Nefinansuojamos paraiškos

   

9.

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   
 

Sutartis

  Sutarties forma
 

Sąmata

 

Programos sąmata

 

Paraiška gauti lėšas

 

Paraiška gauti lėšas (forma BFP-16)

 

Patikslinta išlaidų sąmata (jeigu reikia tikslinti)

   

10.

Ataskaitos formos:

   
  Forma F2;   Ataskaitos forma F2
  Lėšų panaudojimo suvestinė  

Lėšų panaudojimo  suvestinė

  Programos projekto veikos ataskaita  

Programos projekto veikos ataskaitos forma

11.

 Suvestinė ataskaita

  Suvestinė ataskaita
Atgal