Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

  Teisės aktai  Formos pildymui
 Tvarkos aprašas

2023-03-10 Nr. A-146

 
 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2023-03-21 Nr. BVS2-1  

Įsakymas dėl lėšų paskirstymo

2023-03-10 Nr. A-157  

Įsakymas dėl paraiškų vertinimo komisijos sudarymo

   

Paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas

   

Įsakymas dėl lėšų skyrimo

   

Dokumentai  finansavimui gauti:

   

Paraiška

  Paraiškos forma

Paraiškos priedas

 

Bendra projekto įgyvendinimo sąmata

Sutartis

   

Išlaidų sąmata

  Išlaidų sąmata

Ataskaitos formos:

   
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinė ataskaita   Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinė ataskaita
Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinė   Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinė
Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veikla savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaita   Ataskaita
Kiti dokumentai    

 

Atgal
easy read