Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

  Teisės aktai  Formos pildymui
 Tvarkos aprašas 2020-03-13 Nr. A-126  
 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2020-04-20 Nr. BVS1-46/Nr. SS-2020-262  

Įsakymas dėl lėšų paskirstymo

2020-03-31, Nr. A-176  

Įsakymas dėl lėšų skyrimo

   

Dokumentai  finansavimui gauti:

   

Paraiška

Paraiškos forma  

Paraiškos priedas

Paraiškos priedas

 

Sutartis

Sutarties forma  

Išlaidų sąmata

 

 

Ataskaitos formos:

   
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, ketvirtinė ataskaita    
Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, ketvirčio suvestinė    
Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaita    
Kiti dokumentai    

Akmenės rajono išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai dėl finansuojamų projektų

Seniūnija

Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl finansuojamų projektų patvirtinimo

Akmenės

SSP-1

Kruopių

SSP-2

Naujosios Akmenės kaimiškoji

SSP-1

Naujosios Akmenės miesto

SSP-1

Papilės

SSP-1

Ventos

SSP-1
Atgal