Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2021-02-09, Nr. A-65

 2021 metų projektų atrankos konkurso paraiška

Tvarkos aprašas

Tarybos sprendimas 2018-01-25, Nr. T-3

 Paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2018-01-26,Nr. A-37(E)

 

Vertinimo komisija

Įsakymas 2019-02-06, Nr. A-71

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

Protokolas 2020-02-19, Nr. KPP-36  

Lėšų paskirstymas

Įsakymas 2020-03-04, Nr. A-112

 

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   
     
     

Ataskaitos formos:

   

Suvestinė veiklos ataskaita

   
Atgal