Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas
 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas 2023-01-12, Nr. A-17

Paraiškos forma
  Tvarkos aprašas 2022-04-25, Nr. T-98

 

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2024-01-18, Nr. A-38

 

Vertinimo komisija

Įsakymas 2022-02-04, Nr. A-71

 

Vertinimo komisijos posėdžiai

Posėdžio 2023-02-23, Nr. KPP - 31 protokolas  

Lėšų paskirstymas

Įsakymas 2023-03-03, Nr. A-128

 

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   
3. Sutarties priedas    
     

Ataskaitos formos:

   

Veiklos ataskaita

 Veiklos ataskaita Forma

Finansinė ataskaita

Sąmatos įvykdymo ataskaita Forma

Finansinė ataskaita

Lėšų panaudojimo dokumentų suvestinė Forma
Atgal