Vaikų socializacijos (vasaros užimtumo) programa

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas dėl konkurso paskelbimo

Paraiškos priimamos iki 2020-05-20

Tvarkos aprašas

2018 m. sausio  25 d.  Nr. T-3

Paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2020-04-28 A-218

 

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

                       -

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

 

Sutarties forma

2. Sąmata

 

Sąmatos forma

3. Paraiška lėšų gavimui

 

Paraiškos finansavimui forma

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   Forma F2

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

   Lėšų panaudojimo suvestinė

3. Veiklosataskaita

   Veiklos ataskaita

Suvestinė ataskaita

   
Atgal