Vaikų socializacijos (vasaros užimtumo) programa

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Įsakymas dėl konkurso paskelbimo

Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. 

Tvarkos aprašas

2018 m. sausio  25 d.  Nr. T-3

Paraiškos forma

Projektų įgyvendinimo ir finansavimo nuostatai

Įsakymas 2020-07-13 Nr. A-399

 

Vertinimo komisija

   

Vertinimo komisijos posėdžiai

   

Lėšų paskirstymas

 Įsakymas, 2020-06-15, Nr. A-313  

Nefinansuojamos paraiškos

                       -

 

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

 

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

3. Paraiška lėšų gavimui

   

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

   Lėšų panaudojimo suvestinė

3. Veiklosataskaita

   Projekto veiklos ataskaita

Suvestinė ataskaita

   
Atgal