Skelbimai

Ar Jūsų jaunimo organizacija/grupė aktyvi?

Kviečiame pateikti informaciją apie savo organizaciją/grupę, kuri reikalinga nustatyti, ar Jūsų jaunimo organizacija, su jaunimu dirbanti organizacija ar neformali jaunimo grupė pagal Jaunimo reikalų agentūros rekomendacijas yra laikoma aktyviai veikianti.

Prašome jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių vadovų ar atstovų iki lapkričio 23 dienos užpildyti šią apklausą https://forms.gle/rfQgoiA5ratJguny9

Kokia organizacija/grupė yra laikoma aktyviai veikianti pagal rekomendacijas? Ta, kuri atitinka bent 3 iš šių požymių:

  1. tinklalapis ir (ar) Facebook paskyra yra aktyvi (veikianti);
  2. atstovai reaguoja į jiems pateikiamas užklausas;
  3. vykdo veiklas savivaldybės teritorijoje;
  4. teikia iniciatyvas, projektus finansavimui gauti;
  5. yra registruota Registrų centre;
  6. yra registruota kaip nevyriausybinė organizacija;
  7. dalyvauja Savivaldybės jaunimo organizacijos tarybos veikloje;
  8. dalyvauja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovų rinkimuose;
  9. nuostatuose, įstatuose nurodytas vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu (jei Organizacija yra su jaunimu dirbanti organizacija).

Apklausą vykdo Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Rūta Brazlauskaitė (861236762, ruta.brazlauskaite@akmene.lt)

Atgal