Skelbimai

Išnuomojama prekybinės paskirties stoginė Papilėje

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnija skelbia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Papilės seniūnijos patikėjimo teise valdomos 74,04 kv. m. ploto stoginės (turgelio), esančios formuojamame žemės sklype (preliminarus plotas 0,08 ha) adresu: Nepriklausomybės g. 35A, Papilės mstl., nuomos konkursą.

Pradinė stoginės nuomos kaina mėnesiui – 29,62 Eur. Stoginė išnuomojama 5 metų laikotarpiui.

Prašymai dalyvauti konkurse pateikiami nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. liepos 8 d., 17 val. Papilės seniūnijoje, seniūnijos pavaduotojos kabinete, J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, pateikia dokumentus užklijuotame voke, ant kurio užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta:

  1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  3. Siūlomas konkretus nuompinigių dydis (tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas - su PVM)
  4. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta anspaudu (jeigu jis privalo turėti) ir įgalioto asmens parašu.
  5. Banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos sąskaitą LT274010051004261799 „Luminor Bank“ AB, į. k. 188636426. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.
  6. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Nuomojamą turtą galima apžiūrėti 2020 m. liepos 1,2,3,7 dienomis  nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Norint apžiūrėti turtą kreiptis į Papilės seniūno pavaduotoją Birutę Ungeitienę, tel. Nr. (8 425) 32 633, el. p. birute.ungeitiene@akmene.lt

Konkursas vyks 2020 m. liepos 10 d. 9 val., Papilės seniūno kabinete, J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė.

Stoginės nuomotojas privalės sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį.

Informaciją apie nuomojamą turtą teikia Papilės seniūno pavaduotoja Birutė Ungeitienė tel. (8 425) 32633  arba atvykus į seniūniją adresu J. Basanavičiaus g. 22A, Papilė.

Seniūnas Antanas Vaičius

Atgal