Skelbimai

Išnuomojamos patalpos vaistinės veiklai vykdyti

Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, kodas 188719391, pakartotinai skelbia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ligoninės pastato, esančio Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje, 54,84 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų viešą nuomos konkursą. Patalpos išnuomojamos vaistinės veiklai vykdyti.

Pradinis turto nuompinigių dydis  – 5,56 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis registruojami 2022 m. spalio 17 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu: Akmenės rajono savivaldybės administracija, 212 kab., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 915,00 Eur (devyni šimtai penkiolika eurų 00 ct.) į Akmenės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT644010043300050101, Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai, vyks 2022 m. spalio 17 d. 13.30 val. Savivaldybės administracijos 203 kab. adresu: II a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

 Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2022 m. spalio 11 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Turto apžiūra vykdoma tik iš anksto dalyviui pranešus atsakingam asmeniui apie pageidavimą dalyvauti apžiūroje. Asmuo atsakingas už turto apžiūrą – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus Ūkio poskyrio vadovas Aidas Majauskas, tel. (8 425) 59 710, mob. 8 687 83122, el. p. aidas.majauskas@akmene.lt.

Išsamesnė informacija apie nuomos konkurso sąlygas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt ˗› Skelbimai.

Papildomai informaciją teikia Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grobienė (212 kab.), tel. (8 425) 59 738, el. p. jurgita.grobiene@akmene.lt .

Nuomos sąlygos

Nuomos sutarties projektas

Patalpų planai: rūsio, nuomojamų I a

Atgal