Skelbimai

Kviečia tradicinė Kalėdinio aplinkos šventinio apšvietimo apžiūra – konkursas

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL  KALĖDINIO APLINKOS ŠVENTINIO APŠVIETIMO APŽIŪROS–KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2020 m. lapkričio 12 d.   Nr. M-40

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, siekdamas paskatinti Akmenės rajono savivaldybės vietos bendruomenes, įstaigas, įmones, organizacijas, rajono gyventojus kartu kurti šventinę nuotaiką Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga papuošti pastatus, namus, gyvenamąją, darbo aplinką, 

t v i r t i n u  pridedamus Kalėdinio aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros–konkurso nuostatus.

Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas                                                                 

                                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                                    Akmenės rajono savivaldybės mero

                                                                                                      2020 m. lapkričio   12    d.

                                                                         potvarkiu   Nr. M-40

KALĖDINIO APLINKOS ŠVENTINIO APŠVIETIMO APŽIŪROS–KONKURSO

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 1. Kalėdinio aplinkos šventinio apšvietimo apžiūra–konkursas (toliau – Konkursas) organizuojamas siekiant paskatinti Akmenės rajono savivaldybės vietos bendruomenes, įstaigas, įmones, organizacijas, rajono gyventojus artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių proga papuošti pastatus, namus, gyvenamąją, darbo aplinką, sukurti šventinę nuotaiką.
 2. Konkurse kviečiami dalyvauti įstaigos, įmonės, organizacijos, vietos bendruomenės, daugiabučių namų gyventojai, individualių gyvenamųjų namų savininkai, kiti asmenys.
 3. Informacija apie konkursą skelbiama visuomenės informavimo priemonėse.

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Konkurso tikslai: kuriant aplinkos šventinio apšvietimo instaliacijos tradicijas siekti, kad šventiniu laikotarpiu Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje būtų papuošti pastatai, teritorijos, gyvenamoji, darbo aplinka ir kt., ugdyti žmonių kūrybiškumą ir įvertinti bei išrinkti šventiškiausiai apšviestus rajono objektus.
 2. Konkurso kriterijai:

5.1. originalumas ir fantazija;

5.2. papuošto objekto ir aplinkos stilistinis vientisumas.

III SKYRIUS

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Konkursas organizuojamas šiose kategorijose:

6.1. įmonės, įstaigos ar organizacijos pastatas,

6.2. privatus gyvenamasis namas su aplink esančia teritorija,

6.3. daugiabutis gyvenamasis namas.

 1. Konkursui organizuoti ir šventiškiausiai apšviestiems objektams išrinkti Savivaldybės mero potvarkiu sudaroma Kalėdinio aplinkos šventinio apšvietimo apžiūros– konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija).
 2. Kiekvienos seniūnijos gyventojai, įstaigos, pageidaujantys dalyvauti Konkurse, pagal vieną iš Nuostatų 6 punkte išvardytų kategorijų registruojasi atitinkamose seniūnijose iki einamų metų gruodžio 14 d.
 3. Kiekvienos seniūnijos seniūnas Komisijai vertinimui pateikia po tris šių Nuostatų 6 punkte nurodytų kategorijų pretendentus, kurie atitinka Konkurso tikslus ir kriterijus.
 4. Komisija apžiūri vietoje ir renka originaliausiai, šventiškiausiai apšviestus įmonių, įstaigų, organizacijų pastatus, privačius gyvenamuosius namus su aplink esančia teritorija, daugiabučius gyvenamuosius namus, remdamasi šiuose Nuostatuose nustatytais Konkurso kriterijais.
 5. Komisijai vertinti tie patys pretendentai gali būti pateikiami ne dažniau kaip kas antri metai.

IV SKYRIUS

KONKURSO NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 1.     Komisija, susumavusi konkurso rezultatus, išrenka:

12.1. kategorijoje „įmonės, įstaigos ar organizacijos pastatas“ po 3 nugalėtojus nustatydama prizines I–III vietas;

12.2. kategorijoje „privatus gyvenamasis namas“ po 3 nugalėtojus kiekvienoje seniūnijoje nustatydama prizines I–III vietas;

12.3. kategorijoje „daugiabutis gyvenamasis namas“ po 3 nugalėtojus kiekvienoje seniūnijoje nustatydama prizines I–III vietas.

 1. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, aptarime dalyvaujant daugiau kaip pusei Komisijos narių. Protokolas pateikiamas seniūnijoms, Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriui, kuriuo remiantis seniūnijoms skiriamos lėšos nugalėtojams apdovanoti.
 2. Komisija gali neišrinkti nugalėtojų, jeigu bet kurioje iš nustatytų kategorijų nėra objektų, vertų I–III prizinių vietų.
 3. Konkurso nugalėtojai apdovanojami konkurso organizatoriaus padėkos raštais, dovanomis bei prizais.
 4.    Kiekvienoje kategorijoje konkurso dalyviai gali būti apdovanojami paskatinamaisiais prizais.
 5. Konkurso rezultatai skelbiami visuomenės informavimo priemonėse.
 6. Konkurso nugalėtojai apdovanojami seniūnijose organizuojamų šventinių renginių metu arba, suderinus su nugalėtojais, kitu laiku.

______________________

Atgal