Skelbimai

Patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO PATVIRTINIMO

2024 m. vasario  12  d. Nr. M -54

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi ir  Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos 15 straipsnio 3 dalies 2 punktu:

  1. T v i r t i n u Akmenės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Operacijų centras) šios sudėties:

1.1. Aromeda Laucienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė, Akmenės rajono savivaldybės Operacijų centro vadovė;

1.2. Operacinio vertinimo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir informacijos valdymo grupė:

vadovas – Inesa Meižienė, Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus patarėja, atliekanti Savivaldybės parengties pareigūno funkcijas;

nariai:

Marius Kupstys, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas;

Laimonas Bagdonas, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Telšių departamento patarėjas;

Rolandas Karalius, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato viršininkas;

Gražina Karvelienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Augustinas Lenkutis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Telšių aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Jolanta Rakauskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Akmenės skyriaus vedėja;

Tomas Ramoška, KASP prisikėlimo apygardos 6 rinktinės 609 kuopos vadas;

Vladimiras Silvaško, Akmenės rajono ugniagesių komandos vadovas;

Dalia Sketrė, Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);

Justinas Stašys, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Šiaulių filialo Akmenės teritorinio skyriaus vadovas;

Vaclovas Mockus, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės-sveikatos centro  ūkvedys.

1.3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:

vadovė – Rūta Žiedienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

nariai:

Artūras Badaukis, AB ESO Elektros tinklo eksploatavimo grupės inžinierius;

Dalia Noraitė -Borusienė, VšĮ „Akmenės būstas“ direktorė;

Darius Janušauskas, UAB Naujosios Akmenės autobusų parko direktorius;

Rimvydas Juozapavičius, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos seniūnas;

Genovaitė Mačiuvienė, Ventos seniūnijos seniūnė;

Robertas Kairys, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys;

Zigmantas Stankus, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas;

Rasa Statkuvienė, Kruopių seniūnijos seniūnė;

Rasa Stonienė, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja;

Arvydas Suodis, UAB „Akmenės vandenys“ direktorius;

Jūratė Šiurkuvienė, Papilės seniūnijos seniūnė;

Dovydas Nocius, AB „Kelių priežiūra“ Vakarų regiono Telšių Kelių tarnybos Akmenės Meistrijos vyriausiasis inžinierius;

Rimvydas Žilaitis, UAB ,,Naujosios Akmenės komunalininkas“ direktorius.

1.4. Visuomenės informavimo grupė:

vadovė – Ingrida Jakaitienė, Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja;

nariai:

Inga Borusienė, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Darius Rekis, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas;

Audronė Prišmontienė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja;

Jolanta Šiurkuvienė, Savivaldybės administracijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė.

1.5. Administravimo, elektroninio ryšio organizavimo ir palaikymo grupė:

vadovė – Ilona Lapkuvienė, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėja;

nariai:

Greta Rimkutė, Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Romualdas Plienas, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vida Raubienė, Savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja.

  1. S k i r i u Gretą Rimkutę, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoją, Operacijų centro sekretore.
  2. P a v e d u Akmenės rajono savivaldybės administracijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriui paskelbti šį potvarkį Akmenės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
  3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 16 d. potvarkį Nr. M-105 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patvirtinimo“.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras  Vitalijus Mitrofanovas

Atgal