Socialinių paslaugų įstaigos
  • Akmenės rajono socialinių paslaugų namai – teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas savarankiškumą praradusiems seneliams ir neįgaliesiems http://www.akmenespn.lt/
  • Akmenės rajono Paramos šeimai centras – yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia keturi padaliniai: Vaikų globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Globos centro padalinys, Pagalbos šeimai padalinys ir Bendruomeniniai vaikų globos namai https://www.akmenesvaikai.lt/kontaktai/

LAIKINO  ATOKVĖPIO  PASLAUGOS  TEIKĖJŲ  AKMENĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖJE  SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Paslaugos teikėjo pavadinimas

Paslaugos pavadinimas

Tikslinės grupės asmuo*

Veiklos adresas

Kontaktinis telefono ryšio numeris

Elektroninio pašto adresas

1.

  

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

  

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant pagalbą į namus

Vaikas su negalia
Suaugęs asmuo su negalia
Senyvo amžiaus asmuo

Respublikos g. 28,

LT-85154

Naujoji Akmenė

  

(8 425) 56 125

  

info@akmenespn.lt 

  

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą

Suaugęs asmuo su negalia
Senyvo amžiaus asmuo

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą

Suaugęs asmuo su negalia
Senyvo amžiaus asmuo

2.

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras

 

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą

Vaikas su negalia

Dvaro g. 15,

Agluonų k.,

LT-85474 Akmenės r. sav.

 

(8 425) 59 184

 

vaiku.globa@akmene.lt 

 

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą

Vaikas su negalia

* asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-444 ,,Dėl Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punkto reikalavimus.

Atgal