Socialinių paslaugų įstaigos
  • Akmenės rajono socialinių paslaugų namai – teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas savarankiškumą praradusiems seneliams ir neįgaliesiems http://www.akmenespn.lt/
  • Akmenės rajono Paramos šeimai centras – yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia keturi padaliniai: Vaikų globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Globos centro padalinys, Pagalbos šeimai padalinys ir Bendruomeniniai vaikų globos namai https://www.akmenesvaikai.lt/kontaktai/

LAIKINO  ATOKVĖPIO  PASLAUGOS  TEIKĖJŲ  AKMENĖS  RAJONO  SAVIVALDYBĖJE  SĄRAŠAS*

Eil. Nr.

Paslaugos teikėjo pavadinimas

Paslaugos pavadinimas

Tikslinės grupės asmuo*

Veiklos adresas

Kontaktinis telefono ryšio numeris

Elektroninio pašto adresas

1.

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant pagalbą į namus

Vaikas su negalia
Suaugęs asmuo su negalia
Senyvo amžiaus asmuo

Respublikos g. 28,

LT-85154

Naujoji Akmenė

(8 425) 56 125

info@akmenespn.lt 

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant dienos socialinę globą

Suaugęs asmuo su negalia
Senyvo amžiaus asmuo

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą

Suaugęs asmuo su negalia
Senyvo amžiaus asmuo

Laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą

Vaikas su negalia

Asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei  suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ 46 ir 53 punktais ir 54.1 papunkčio reikalavimus (su visais pakeitimais).

*Asmuo, atitinkantis Akmenės rajono savivaldybės  mero 2023 m. balandžio 24 d. potvarkį Nr. M-22 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, senyvo amžiaus asmens, suaugusio asmens su negalia bei vaiko su negalia socialinės globos poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Akmenės rajono Savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21 ir 39 punkto ir 58.4 papunkčio reikalavimus.

Atgal
easy read