Saugomos teritorijos ir gamtos paveldo objektai

Saugomos teritorijos

 • Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas
 • Ventos regioninis parkas
 • Karniškių telmologinis draustinis
 • Girkančių telmologinis  draustinis
 • Pavirvyčių botaninis draustinis

Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai

Geologiniai

 • Akmenės Didysis akmuo
 • Jurakalnio griovos atodanga ir atragis
 • Klaišių akmuo
 • Papilės atodanga
 • Purvių atodanga
 • Raudonskardžio atodanga

Geomorfologiniai gamtos paveldo

 • Avižlio atragis

Botaniniai

 • Dovydžių ąžuolas
 • Papilės penkiolikakamienė liepa
 • Rudikių ąžuolas
 • Šiliškių daugiakamienė vinkšna
 • Šiliškių daugiakamienis uosis
 • Šiurkiškių pušys Sesės
 • Užbrasčių ąžuolas
 • Užpelkių pušis
 • Užpelkių vinkšna

Savivaldybės paskelbtas saugomu

 • Kinkupių ąžuolas (schema)
Atgal
easy read