Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas